20 Games Like Hisshou Pachinko * Pachi-Slot Kouryoku Series Vol. 4: CR Ashita ga Arusa, Yoshimoto World(TBA)