20 Games Like Ken to Mahou to Gakuen Mono. Final: Shinnyusei wa Ohimesama!(TBA)