20 Games Like Shin Megami Tensei: Devil Children: White Book(TBA)