Source:Youtube (retrieved: 2018-01-27)

Super Mario Bros. 3 (Credits)

Hiroshi YamauchiExecutive Producer
Shigeru MiyamotoProducer
Shigeru MiyamotoDirector and Game Designer
Takashi TezukaDirector and Game Designer
Hideki KonnoAssistant Director
Toshihiko NakagoMain Programmer
Kazuaki MoritaProgrammer
Toshio IwawakiProgrammer
Shigehiro KasamatsuProgrammer
Takashi TezukaLevel Designer
Katsuya EguchiLevel Designer
Hideki KonnoLevel Designer
Kensuke TanabeLevel Designer
Takashi TezukaCharacter Designer
Hideki KonnoCharacter Designer
Hiroyuki KimuraCharacter Designer
Kōji KondōSound Composer

English