GordonSpace
GordonSpace

GordonSpace

Όσα βουνά κι αν ανεβώ
Σ'όποιες θάλασσες κι αν πλέω
Όπου βρεθώ κι όπου σταθώ
Ελλάδα αναπνέω
Joined on